Drøbak Akvarium

Drøbak Akvarium

Velkommen til det lille idylliske og eneste akvariet på Østlandet

Velkommen til opplevelser i Akvariet i Drøbak!

Velkommen til opplevelser i Akvariet i Drøbak!

Med inngang fra Turistinformasjonen på Molo A i Båthavna i Drøbak kan du vandre inn i en verden ungene elsker. Her kan du studere fisk og marine dyr og planter på nært hold. Og med steinbiten Hugo fortsatt i fin form etter flere år i akvariet. Runde, store basseng fulle av fisk er spennende opplevelser for både barn og voksne. Se hvordan de store flyndrene kamuflerer seg mot bunnen!

I bassengene er miljøet fra Drøbaksundet gjenskapt på en troverdig måte. Her kan du se de store fiskene som hai, sei, torsk, lyr, lange, steinbit og flyndre. De mellomstore slagene som blåstål, berggylte, knurr og ulker lever side om side med urfisk som skate og rokke. Småfisk som tangkutling, øyepål og tobis lever for seg selv i små akvarier der de ikke blir spist av de store.
På bunnen lever krabbe, hummer, eremittkreps, snegler, sjøpølser, kråkeboller og sjøstjerner. Vakre sjøanemoner vaier i strømmen av vann som sendes inn i akvariene direkte fra 40 meters dyp. Drøbaksundet er et av Sør-Norges beste fiskesteder. Det næringsrike vannet som velles opp på grunn av bunn- og strømforholdene gir god diett til alle skapningene som lever i akvariet.

Drøbak akvarium ble åpnet i 1995. Akvariet ble bygget på dugnad av entusiaster i Drøbak Båtforening, og er nå overdratt til en stiftelse som står for driften. I løpet av året er rundt 35.000 mennesker innom akvariet. Dette gjør Drøbak Akvarium til den best besøkte attraksjonen av denne typen i hele Viken. Alle artene er beskrevet med navn og nøkkelopplysninger. Et berøringsbasseng for de minste skaper nærhet til det fascinerende livet i fjæra, under brygga og på Drøbaksundets store dyp.

Åpningstider:
1. november – 31 mars: kl. 10.00 – 16.00
1. april – 1. oktober: kl. 10.00 – 18.30
Akvariet er åpent alle helligdager – også jul, nyttår og påskeaften.
Entré:
Voksne: Kr 100,-
Barn 4 –14: Kr 50,-

• Ta kontakt for grupper og guiding på hugo@drobakakvarium.no
• Mer info: http://drobakakvarium.no

Have a new view on fish in Drobak!
Mange overraskelser å se i Drøbak Akvarium! Denne fiskeopplevelsen er fotografert av Finn Robert Jensen.
Drøbak Akvarium