Drøbak Frogn Idrettslag

Idrettsglede for alle ❤

Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI) er et fleridrettslag bestående av 12 ulike særidrettsgrupper, samt Seniortrim, Idrettens Grunnskole for barn (IGF) Idrettsmerkeprøvene og Aktiv på Dagtid.

Idrettslaget vårt ble stiftet i 1918. Det er over 100 år siden, og i alle disse årene har vi vært en viktig bidragsyter til folkehelse og samhørighet for kommunens innbyggere.

Med nær 2300 medlemmer er DFI et stort idrettslag i landsmålestokk. Vi er et breddeidrettslag i dobbel forstand: Få klubber i Norge favner flere særidretter, og det har bidratt til at svært mange barn og unge, men også voksne, gjennom årene har kunnet finne en aktivitet som har passet for dem. Dette er også svært viktig for klubben – vi skal ha plass til og skape idrettsglede for alle.

Derfor er vårt motto “idrettsglede for alle”, og med det ønsker vi å legge til rette for sunne og positive idrettsaktiviteter for flest mulig innbyggere i Frogn kommune og i klubbens nærmiljø.

Sportslig har klubben hatt utøvere som har tatt steg både nasjonalt og internasjonalt.

DFI er, og skal fortsatt være, en samfunnsmessig ressurs for kommunen som bidrar til økt trivsel og bedre helse for innbyggerne.

Det ble en gang skrevet om DFI at vi var “et fyrtårn i norsk idrett”. Vi kan leve med den karakteristikken og ha som mål å leve opp til den.