Drøbak Kunstnerforum, samler kunstere i Frogn

Drøbak Kunstnerforum er et frittstående forum for profesjonelle kunstnere som arbeider innen film, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Formålet er å synliggjøre for innbyggerne, turister og andre tilreisende den lokalt skapte kunsten.
Forumet driver et kunstnerstyrt galleri i Niels Carlsens gate 2 og har varierte salgsutstillinger med maleri, tegning, grafikk, digital kunst, smykker, klær, hatter, keramikk, installasjon, fotografi, film, oa. En rekke forfattere og musikere er representert med bøker og CDer og forumet arrangerer jevnlig litterære arrangementer med boklanseringer i galleriet og andre steder som på Sjøstjernen kafé.

Drøbak Kunstnerforum skal gi rom for kollegialt samvær med regelmessige medlemsfester, til gjensidig inspirasjon på tvers av fagområder.
Forumet har i en rekke år arrangert den vellykkede Bakgårdsfestivalen i Drøbak.
Forumet vektlegger også løpende samarbeid med andre kulturaktører samt handelsstanden i kommunen.

For kontakt:
post@drobakkunstnerforum.no