Follo Museum

Follo museum består av friluftsmuseet på Seiersten ved Drøbak, Roald Amundsens hjem på Svartskog og kystkultursenteret i Son.

På Seiersten ligger også Follo museums utstillingsbygg med kafé, museumsbutikk, administrasjon og magasiner. Utstillingene har fokus på folloregionens kulturhistorie, og museet har omfangsrike gjenstandssamlinger og arkiver.
Sauer på beite
Follo museum på Seiersten er et friluftsmuseum med flere eldre bygninger fra folloregionen, bl.a. et gårdstun med driftsbygning fra Skoklefall på Nesodden, våningshus fra Børsum i Ås og bryggerhus fra Skjellerud i Frogn. Langs «landeveien» på museet ligger også gamle Holstad skole (fra 1869) og skysstasjonen Korsegården fra 1700-tallet. Friluftsmuseet ligger i et attraktivt rekreasjonsområde med Seiersten skanse (en del av forsvarsanlegget Oscarsborg festning), Ullerudtjernet og Drøbak Golfklubb.