Drøbak i koronatider

Grunnet korona situasjonen er det færre arrangementer som skjer.

NB! Grunn av den usikre situasjon Corona viruset har skapt, er det for tiden få nyheter om arrangementer og hva som skjer.
Benytt heller anledningen til å lese litt mer om alle de attraksjoner som mangfoldige Drøbak og Frogn kan tilby. Så er du bedre forberedt når situasjonen blir normalisert og reiserestriksjonene oppheves.

NB! Due to the uncertain situation the Corona virus has created, there is currently few news about events and what is happening.
Instead, take the opportunity to read a little more about all the attractions Drøbak and Frogn can offer. Then you are better prepared when the situation is normalized and the travel restrictions are lifted.