Retningslinjer for personvern
Visit Drøbak respekterer sine besøkende/kunders privatliv, og etterstreber et høyt personvernnivå i all behandling av personopplysninger.

Våre retningslinjer for personvern

Behandling utført av Visit Drøbak skjer i samsvar med gjeldende lovgivning for personvern. I EU/EØS vil den Generelle personvernforordningen gjelde fra mai i 2018.

Under gjeldende personvernlovgivning er Visit Drøbak ansvarlige for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til dette dokumentet.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger betyr informasjon som, direkte eller indirekte, kan kobles til deg som individ. Eksempler på slike opplysninger kan være navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer.

Behandling av slike personopplysninger betyr all bruk av personopplysningene, som innsamling, registrering og oppbevaring.

Personopplysninger kan kun behandles med sikte på spesifikke og uttalte formål, og skal ikke/vil ikke selges til tredjeparter.

Vist Drøbak behandler personopplysninger som du har oppgitt til oss med det formål å administrere forespørsler og kontrakter, og for å kunne gi informasjon og tjenester i denne forbindelse, slik som forespørsler om tjenester, pris eller abonnement på våre nyhetsbrev.

Personopplysningene dine kan også brukes til markedsføring og oppfølging, og til salg og produktutvikling men henblikk på forbedring av våre produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta reklame og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Personopplysningsvernets sikkerhet

Visit Drøbak etterstreber et høyt sikkerhetsnivå på personopplysningene dine og har til dette formål implementert de beste tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tilfeldig eller ulovlig sletting, tap, endring eller uautorisert tilgang.

Kunderegister

Kun Visit Drøbak AS har tilgang til vårt bedriftskunderegister. Hensikten med dette registeret er å håndtere våre kunderelasjoner på best mulig måte og å koordinere tjenester og rådgivning som gruppens selskaper tilbyr.

Vårt bedriftskunderegister inneholder informasjon om hver kunde, inkludert selskapsnavn, adresse, informasjon om kundens kontaktpersoner så vel som informasjon om hvilket gruppeselskap bedriftskunden er kunde hos og hva slags tjenester og produkter de har kontrakt på. For private individer lagrer vi kontaktinformasjonen som trengs for å kunne tilby og fakturere en betalt tjeneste.

Dine personvernrettigheter

Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:

  • Uriktige personopplysninger kan korrigeres
  • Du kan be om at Visit Drøbak avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
  • Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
  • Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
  • Du kan utøve din rett til dataportabilitet
  • Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine


Kontakt i så fall Visit Drøbak AS kundeservice. I noen tilfeller er vi kanskje ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine. Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet.

Sikker overføring av data

Visitdrobak.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.

Informasjonskapsler/cookies

Visit Drøbak bruker cookies for å overvåke gjesters bruk av nettsiden vår og til å identifisere tilbakevendende kunder. Cookies er små filer som en nettside sender til brukerens (gjestens) nettleser for å bedre funksjonalitet, overvåke nettsidebruk og andre formål. Du kan stille inn nettleseren din slik at den sletter cookies som lagres på harddisken din. Dersom du ønsker å gjøre dette, se din nettlesers brukerveiledning. Midlertidige cookies (økt-cookies) lagres i selve nettleseren og slettes når du lukker nettleseren.

Mer informasjon om hvordan Visit Drøbak benytter cookies

Økt-cookies

Midlertidige økt-cookies lagres kun i selve nettleseren, og utløper/slettes når du lukker nettleseren din.

Vedvarende cookies

Vedvarende cookies brukes til å huske dine valg på nettstedet og blir liggende etter at du lukker nettleseren, eller starter PC-en på nytt. På den måten slipper du å ta de samme valgene om igjen. Visit Drøbak bruker også disse til å analysere brukeratferd, slik at du og andre som besøker nettstedene våre skal ha en bedre brukeropplevelse.

Hvorfor bruker vi cookies?
Vi bruker cookies for å lære hvordan du samhandler med innholdet vårt og for å gi deg en bedre opplevelse når du besøker våre nettsider. Noen cookies husker for eksempel språket ditt eller preferansene dine, så du ikke gjentatte ganger trenger å ta disse valgene når du besøker oss på nett.

I tillegg gir vi deg også ved hjelp av cookies målrettet reklame på andre nettsteder, og kan måle effektiviteten av våre nettsteders funksjonalitet.

Visit Drøbak benytter Google Tag Manager for å få statistikker tilknyttet Google produkter som Google analytics m.m.

Avvise og slette cookies
Det er mulig å konfigurere en nettleser slik at den avviser cookies lagret på harddisken. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du se hvordan dette gjøres i brukerhåndboken for nettleseren din. Merk at de fleste nettleserne aksepterer cookies automatisk. Hvis du ikke ønsker at cookies skal brukes, må du i de tilfeller selv aktivt slette eller blokkere dem.

Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på nettsidene til Datatilsynet.

Hvor lenge beholder vi opplysningene om deg?

Vi sletter din personlige informasjon når den ikke lenger tjener formålet den ble lagret for, gitt at Visit Drøbak ikke trenger å lagre informasjonen på grunn av lov- eller forskriftsmessige forpliktelser eller grunnet myndigheters forskrifter, avgjørelse, forespørsel eller retningslinjer. Med hensyn til informasjon i bestillings- og betalingsøyemed, lagrer vi for eksempel informasjon som kildedokumenter eller, for å beskytte våre interesser så lenge en tvist pågår, opptil ti år etter at informasjonen ble opprettet.
Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover for personvern.

Kontaktinformasjon:
Visit Drøbak AS
Organisasjonsnummer: 920390404
E-post: post@visitdrobak.no