Polityka prywatności
Visit Drøbak szanuje prywatność swoich gości / klientów i dąży do zachowania wysokiego poziomu prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych.

Nasza polityka prywatności

Przetwarzanie danych przez Visit Drøbak odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. W UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie prywatności będzie obowiązywać od maja 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, Visit Drøbak jest odpowiedzialne za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym dokumentem.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą być powiązane z Tobą jako osobą fizyczną. Przykładami takich informacji mogą być Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer ubezpieczenia społecznego.

Przetwarzanie takich danych osobowych oznacza wszelkie wykorzystanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w określonych i określonych celach i nie będą / nie będą sprzedawane osobom trzecim.

Vist Drøbak przetwarza dane osobowe, które nam przekazałeś, w celu zarządzania zapytaniami i umowami oraz w celu zapewnienia informacji i usług w tym zakresie, takich jak prośby o usługi, ceny lub subskrypcje naszych biuletynów.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych oraz do sprzedaży i rozwoju produktów, ale w celu ulepszania naszych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać reklam i / lub ofert, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych

Odwiedź Drøbak dąży do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i w tym celu wdrożyła najlepsze techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym usunięciem, utratą, zmianą lub nieautoryzowanym dostępem.

Rejestr klienta

Tylko Visit Drøbak AS ma dostęp do naszego rejestru klientów korporacyjnych. Celem tego rejestru jest możliwie najlepsza obsługa relacji z naszymi klientami oraz koordynacja usług i porad oferowanych przez spółki grupy.

Nasz rejestr klientów korporacyjnych zawiera informacje o każdym kliencie, w tym nazwę firmy, adres, informacje o osobach kontaktowych klienta, a także informacje o spółce z grupy, której klient korporacyjny jest klientem oraz o rodzajach usług i produktów objętych umową. W przypadku osób prywatnych przechowujemy dane kontaktowe potrzebne do oferowania płatnej usługi i wystawiania faktury.

Twoje prawa do prywatności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane:

  • Nieprawidłowe dane osobowe mogą zostać poprawione
  • Możesz zażądać, aby Visit Drøbak zaprzestało przetwarzania lub usunęło Twoje dane osobowe
  • Możesz cofnąć zgodę na określone rodzaje leczenia (jeśli została wyrażona zgoda)
  • Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych
  • Możesz złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych


W takim przypadku skontaktuj się z działem obsługi klienta Visit Drøbak AS. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie uwzględnić żądania, takiego jak usunięcie lub ograniczenie, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych lub musimy chronić nasze interesy prawne. Możemy poprosić Cię o dalsze informacje, jeśli będzie to konieczne, aby potwierdzić, że żądanie pochodzi od Ciebie, a nie innych osób, które mogą szukać dostępu lub kontroli nad Twoimi danymi osobowymi. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa, możesz złożyć skargę bezpośrednio do nas lub do norweskiego organu ochrony danych.

Bezpieczny transfer danych

Visitdrobak.no wykorzystuje komunikację HTTPS (HTTP przez TLS / HTTP przez SSL / HTTP Secure) do szyfrowanego i bezpiecznego przesyłania danych między Tobą a nami.

Ciasteczka

Visit Drøbak używa plików cookie do monitorowania korzystania przez gości z naszej strony internetowej i identyfikacji powracających klientów. Pliki cookie to małe pliki, które witryna wysyła do przeglądarki użytkownika (gościa) w celu poprawy funkcjonalności, monitorowania korzystania ze strony internetowej i innych celów. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie przechowywane na dysku twardym. Jeśli chcesz to zrobić, zapoznaj się z instrukcją obsługi przeglądarki. Tymczasowe pliki cookie (sesyjne pliki cookie) są przechowywane w samej przeglądarce i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Więcej informacji o tym, jak Visit Drøbak wykorzystuje pliki cookie

Sesyjne pliki cookie

Tymczasowe pliki cookie sesji są przechowywane tylko w samej przeglądarce i wygasają / są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie

Trwałe pliki cookie służą do zapamiętywania Twoich wyborów w witrynie i pozostają po zamknięciu przeglądarki lub ponownym uruchomieniu komputera. W ten sposób nie musisz ponownie dokonywać tych samych wyborów. Visit Drøbak wykorzystuje je również do analizowania zachowań użytkowników, dzięki czemu Ty i inne osoby odwiedzające nasze strony internetowe będziecie mieli lepsze doświadczenia użytkownika.

Dlaczego używamy plików cookie?
Używamy plików cookie, aby dowiedzieć się, jak wchodzić w interakcje z naszymi treściami i zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Niektóre pliki cookie zapamiętują na przykład Twój język lub preferencje, więc nie musisz wielokrotnie dokonywać tych wyborów, gdy odwiedzasz nas online.

Ponadto zapewniamy również za pomocą plików cookie ukierunkowaną reklamę na innych witrynach internetowych i możemy mierzyć skuteczność działania naszych witryn internetowych.

Odwiedź Drøbak korzysta z Google Tag Manager, aby uzyskać statystyki związane z produktami Google, takimi jak Google Analytics itp.

Odrzuć i usuń pliki cookie
Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie przechowywane na dysku twardym. Jeśli chcesz to zrobić, możesz zobaczyć, jak to zrobić, w instrukcji obsługi przeglądarki. Należy pamiętać, że większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były używane, musisz w takich przypadkach aktywnie je usunąć lub zablokować.

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest na stronie internetowej Agencja Ochrony Danych.

Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?

Usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie służą już celowi, dla którego były przechowywane, pod warunkiem, że Visit Drøbak nie musi przechowywać informacji z powodu zobowiązań prawnych lub regulacyjnych lub z powodu przepisów, decyzji, wniosków lub wytycznych rządowych. Jeśli chodzi o informacje do celów zamówień i płatności, przechowujemy informacje jako dokumenty źródłowe lub, w celu ochrony naszych interesów, tak długo, jak trwa spór, do dziesięciu lat po utworzeniu informacji.
Przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Informacje kontaktowe:
Odwiedź Drøbak AS
Numer organizacji: 920390404
E-mail: post@visitdrobak.no